Khánh hàng:

  • Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội.
  • Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mô tả dự án và các dịch vụ được cung cấp

  • Tổ chức cho đoàn cán bộ các trường đại học và cơ sở giáo dục sang thăm, làm việc, học tập tại địa UCSI – Malaysia – Một trường đại học tư thục khu vực tầm cỡ Quốc tế, đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếp nhận sinh viên Quốc tế, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo. Một trong những nội dung chính đào tạo:
    • Thiết lập trật tự ưu tiên về chiến lược.
    • Những cải tiến về mặt công nghệ không đảm bảo thành công về thị trường mà công nghệ phải phù hợp với khách hàng tạo ra giá trị gia tăng.
  • Vượt qua những trở ngại trong nội bộ tổ chức
  • Đưa việc điều hành chiến lược. Liên kết các cam kết, giải thích, kỳ vọng với sự phát triển thực tế của chiến lược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *