Khánh hàng: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Dự án đào tạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Hy Lạp về công nghệ xuất bản số

Mô tả dự án và các dịch vụ được cung cấp

Tổ chức cho đoàn NXB Giáo dục Việt Nam đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm tại một NXB của Anh tại Hy Lạp: Express Publishing về công nghệ số, kinh nghiệm phát triển xuất bản số trong xu hướng cải cách giáo dục và hội nhập quốc tế.

Hoạt động chính:

  • Cơ cấu hoạt động của công nghiệp xuất bản số.
  • Sản xuất của Xuất Bản Số.
  • Quy trình lựa chọn các đối tác, công nghệ cho xuất bản số.
  • Phương pháp và kỹ thuật xây dựng sản phẩm xuất bản.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của công ty xuất bản số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *