Khách hàng: Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tư vấn Mở rộng quy mô của Đại học Công nghệ Đồng Nai

Mô tả dự án và các dịch vụ được cung cấp

  • Xây dựng, tư vấn chiến lược mở rộng, phát triển trường Đại học Đồng Nai
  • Giới thiệu các đối tác nước ngoài, tìm kiếm liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín trên thế giới.
  • Tư vấn giải pháp mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giáo dục công nghệ cao.
  • Tổ chức tham quan, giao lưu giữa trường với các cơ sở đào tạo trong nước và Quốc tế.
  • Phát triển chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
  • Dịch vụ tư vấn gồm: Tìm kiếm đối tác, xác lập đối tác tiềm năng.
  • Phối hợp thực hiện mở rộng phát triển trường Đại học Đồng Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *