CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Lấy cảm hứng từ Chiến lược đại dương xanh BOS, HungViet đã thiết kế hoàn chỉnh nội dung huấn luyện cho nhóm lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp

  • Ai cũng nghĩ rằng Các lãnh đạo cấp cao không cần phải học tập?
  • Các lãnh đạo quá bận rộn để tham dự một chương trình huấn luyện/học tập?
  • Các kế hoạch đào tạo do bộ phận đào tạo thường “bỏ quên” kế hoạch đào tạo cho các cấp lãnh đạo cao nhất?
  • Các cán bộ lãnh đạo tham gia “hoạt động chung” với nhau như thế nào?

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Chương trình Đào tạo Chiến lược Đại dương xanh (BOS) là chương trình đào tạo cho các Quản lý cấp cao và cấp trung của các Tổ chức nhằm trang bị kiến thức về Đại dương xanh, đồng thời chuyển đổi tư duy cá nhân để “Đổi mới giá trị” cho toàn bộ tổ chức.

Thời gian học: Thiết kế phù hợp theo từng đối tượng