GIÁ TRỊ MANG LẠI

  • Là cơ sở và nền tảng cho các hoạt động nhân sự của doanh nghiệp trong vòng 1 năm – 5 năm – 10 năm -20 năm
  • Các kế hoạch được thiết lập sẵn sàng, nguồn lực được hoạch định cụ thể để giúp hoàn thành chiến lược kinh doanh
  • Có thể gợi ý các phương pháp để thực hiện cho từng hoạt động/chương trình nhân sự trọng điểm

VÍ DỤ MINH HỌA

  • Đề án Quản trị nguồn nhân lực cho EVN 2018-2025 tầm nhìn 2030. Gồm 126 trang đề án và 122 trang phụ lục đính kèm (đề xuất về phát triển và ứng dụng công nghệ).
  • Đề án đang được triển khai trên thực tế cùng với sự sát cánh của Hưng Việt
  • Năng lực của con người là vô hạn. Các tổ chức hiện nay đang sử dụng được bao nhiêu phần trăm năng lực cán bộ nhân viên của mình?
  • Các năng lực được tìm hiểu, phát hiện và khai thác phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho mỗi cá nhân và cho tổ chức.
  • Các doanh nghiệp/tổ chức lớn đang phải đối mặt với việc chảy máu chất xám: Cán bộ tài năng nghỉ việc hoặc về hưu. Làm thế nào để có được những bản sao tài năng này để duy trì và phát triển bền vững “sức khỏe” của doanh nghiệp?

Khung năng lực giải quyết được các vấn đề trên và phục vụ tối ưu lợi ích của các hoạt động nhân sự: từ khâu tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc, lương thưởng và phúc lợi nhân viên, giữ chân nhân tài… đến khi nhân viên nghỉ việc