GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HƯNG VIỆT

Lịch sử hình thành, phát triển doanh nghiệp

  • HungViet được thành lập vào năm 2000, sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời nhằm khuyến khích kinh tế tư nhân. HungViet là thành viên tích cực của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà nội và Hội Nữ Doanh nhân Hà nội.
  • HungViet có 10 năm đầu gắn bó với phát triển Giáo dục, Đào tạo nghề thông qua các dự án ODA của quốc tế giúp đỡ Vietnam xây dựng nền tảng kỹ năng cho công nghiệp hóa. Trong 20 năm hoạt động HungViet đã đóng góp tri thức cho hàng chục dự án phát triển GD-ĐT và khoảng 30 cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp.
  • 10 năm thứ hai là sự tham gia hỗ trợ phát triển tăng tốc của các ngành công nghiệp như Điện lực, Nông nghiệp, Cơ khí chế tạo, Hàng không, Tài chính. Các chương trình của HungViet luôn có hàm lượng tri thức quốc tế và công nghệ thông tin
  • HungViet luôn chú trọng vai trò chủ đạo của chuyển giao tri thức từ quốc tế vào Vietnam, vai trò tích hợp văn hóa tổ chức của đội ngũ tư vấn trong nước, vai trò đổi mới sáng tạo nhờ ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý tri thức.
  • Đến nay HungViet định hình 3 lĩnh vực hoat động: tư vấn kiến thiết các cơ sở Giáo dục – Đào tạo – Dạy nghề, tư vấn phát triển Nguồn nhân lực cho công nghiệp, và phát triển các Học liệu số hóa.

TẦM NHÌN

Thế giới thay đổi, đất nước, xã hội thay đổi và trách nhiệm của tư vấn tri thức đối với sự hung thịnh của công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhưng đào tạo phải đi trước thời đại

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người, đội ngũ gắn bó

Đối tác tin cậy, hiểu biết

Công nghệ thúc đẩy học tập

Dịch vụ vượt trên kỳ vọng

SỨ MỆNH

Mang đến sự đổi mới tư duy, cách làm và chuyển đổi số hóa cho các ngành công nghiệp mũi nhọn của quốc gia thông qua nền tảng tri thức, sự tin cậy của khác hàng và công nghệ ưu việt

KHÁT VỌNG ĐỔI THAY

  • HungViet đã đồng hành cùng sự đổi mới của lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề trong 20 năm hình thành và phát triển, chứng kiến sự đổi thay to lớn của 1 nền giáo dục có định hướng xã hội, công bằng nhưng tương đối bảo thủ trong tư tưởng. Giờ đây nền Giáo dục của hơn 20 triệu học sinh và gần 100 triệu dân đang bắt buộc phải chuyển mình để năm bắt vận hội trở nên cường thịnh của 1 quốc gia có thu nhập trung bình, có vị trí chiến lược, có dân số vàng.
  • HungViet luôn kiên trì ứng dung CNTT vào các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị tri thức của các đối tác, tổ chức mà HungViet tư vấn, huấn luyện, đào tạo. Các ứng dung trên di động, các trang web tương tác của HungViet ngày càng phức hợp, thông minh và có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, xử lý nghiệp vụ, truyền thông cho số đông người dung
  • Đổi mới, sáng tạo và cung ứng dịch vụ vượt trên kỳ vọng của khách hàng là niềm mong mỏi cháy bỏng của đội ngũ quản lý và chuyên gia tại Hưng Việt, nhằm xây dựng giá trị tư vấn trong nước ngày càng cao, giúp công nghiệp Việt nam liên tục đổi mới. Mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho mỗi con người Việt nam để họ đứng vững trong thị trường lao động, để các tổ chức mà họ tham gia, cống hiến ngày càng cạnh tranh hơn trong nước và toàn cầu là động lực phát triển không ngừng của Hưng Việt