sedico

Công ty CPĐT & PTGD Phương Nam

Khách hàng
  • Xây dựng cổng thông tin hỗ trợ giáo viên tại Việt Nam, hướng đến các giáo trình, sách giáo khoa mới, kết hợp cùng các đối tác Tiếng Anh vá STEM (Britannica, Discovery, LJ Create, Kortext, Twig ).
  • Hợp tác cùng các tổ chức học tập như VietnamAirlines, tập đoàn EVN, để xây dựng ứng dụng mobile mang tên TangoEvent về quản lý, tổ chức học tập trong kỷ nguyên số hóa