EP

Express Publishing

Đối tác
  • Hợp tác cùng Tập đoàn sách Tiếng Anh Express Publishing đưa bộ sách tiếng Anh 3s (Smile, Spark, Smart time) để đưa vào thị trường đổi mới giáo trình sách giáo khoa của giai đoạn 2020 về sau
  • Hợp tác cùng các chuyên gia Thụy Điển phát triển công nghệ Loader cho mô hình thuê bao dịch vụ truy cập tài nguyên qua đám mây, cho phép Nhà Xuất bản Express Publishing truy cập và cung ứng tài nguyên điện tử cho toàn thế giới