di

Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch

Đối tác

Hưng Việt tham gia với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hội Nữ Doanh nhân Hà Nội hợp tác với Liên minh Công nghiệp Đan Mạch DI để xúc tiến thương mại đầu tư