• Đất nước Việt nam vừa phải trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp tái thiết hòa bình, nhưng nhờ có những con người lạc quan, hiếu học, chuyên cần và hướng tới tương lai đất nước này đang đối diện với cơ hội chưa từng có để xây dựng một nền kinh tế hùng cường, một xã hội hài hòa, bền vững.
  • Thế kỷ 21 chứng kiến sự dịch chuyển địa chính trị, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, sự biến đổi bất thường của khí hậu trái đất, khiến cơ hội thay đổi của Việt nam trở nên đầy thách thức. Đất nước cần phát triển cân đối giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Dân số sắp chạm ngưỡng 100 triệu nhưng nền tảng kỹ năng lại đaang trở nên thiếu hụt
  • Nền giáo dục lạc hậu, trọng bằng cấp, thiếu thốn học liệu, đặc biệt là dàn trải, chạy theo báo cáo thành tích của 40 năm sau ngày đất nước thống nhất và gần 30 năm từ ngày Đổi mới khiến Việt nam chậm nắm bắt các thành tựu của khoa học, công nghệ và xu thế xã hội. Việc thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá giúp tạo việc làm, hình thành công nghiệp, phát huy giáaza trị tài nguyên thiên nhiên nhưng không có cơ sở để công nghệ cao phát triển, cũng như kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội, môi trường
  • Các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực nên đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng các cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ và nền tang nghiệp vụ để tăng năng suất lao động, động viên các cá nhân chủ động và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Doanh nghiệp tư nhân có nguồn lực yếu hơn nhưng bắt đầu hình thành các đại doanh nghiệp với quy mô doanh số và nhân lực ngang hoặc hơn các doanh nghiệp nhà nước, chính họ nhận thức hơn ai hết tầm quan trọng của công tác phát triển Nguồn nhân lực.
  • Chính phủ Việt nam đã xác định các trọng tâm phát triển, bao gồm đổi mới sáng tạo để theo đuổi Cách mạng Công nghiệp 4.0, thúc đẩy nền doanh nhân, doanh nghiệp, hội nhập quốc tế toàn diện để thu hút đầu tư nước ngoài và xúc tiên thương mại quốc tế. Nhờ vậy, nhu cầu đổi mới phương thức học tập, giáo dục, nhất là học mọi lúc-mọi nơi, học bằng tài nguyên đa phương tiện; nhu cầu tiếp cận kiến thức hiện đại, công nghệ mới mẻ, tìm hiểu xu thế trở nên cấp thiết trong một xã hội cạnh tranh cao độ.