Default image

davidnoon

Thay đổi cùng thế giới.

Dự đoán thế giới sẽ thay đổi với ngày càng nhiều xáo trộn và gián đoạn, chẳng hạn như sự kiện 11 tháng 9, dịch SARS và dịch MERS, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã cùng Hưng Việt…

Văn hóa An toàn của Vietnam Airlines

Hưng Việt đã trở thành đối tác chiến lược của Vietnam Airlines và tập đoàn bảo hiểm để xây dựng chương trình Văn hóa An toàn độc đáo, giúp hãng khẳng định vị thế An toàn là số 1 cũng…

Cơ sở quản lý rủi ro (RM)

Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về Quản lý Rủi ro và một phần dựa trên Tiêu chuẩn Quản lý Rủi ro ISO 31000. Chúng tôi đề cập đến các khái niệm và nguyên tắc cơ…

Dịch vụ công nghệ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và phát triển ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài nguyên học tập và giải pháp công nghệ cho các công ty, trường học và trường đại học.

Đào tạo

Đối với các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và thậm chí đối với các trường đại học, việc tiếp tục đầu tư vào con người của bạn vẫn là một trong những khoản đầu tư tốt…

Các dịch vụ tư vấn

Tư vấn Hưng Việt có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án tư vấn phức tạp. Một lựa chọn nhỏ được đề cập ở đây, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ hoặc gọi…