Danh mục Đội của chúng tôi

trưởng nhóm, chuyên gia và thành viên chủ chốt

Ông Nguyễn Trí Dũng

Ông Nguyễn Trí Dũng tốt nghiệp Học viện năng lượng Moscow (Moscow Power Engineering Institute), Liên Bang Nga. Ông có 4 năm làm việc tại LB Nga trước khi về Việt Nam làm việc vào năm 1997. Trong suốt hơn…