Danh mục Công nghệ

– Tư vấn, cung cấp các giải pháp CNTT giúp doanh nghiệp chuyển đổi số
– Tư vấn ứng dụng công nghệ trong giáo dục, xuất bản; phát triển và chuyển giao công nghệ Số hóa học liệu thông qua hợp tác với Britannica, Novyi Disk, Express Publishing
– Xây dựng mô hình Trung tâm học liệu số, số hóa học liệu, bài giảng cho các trường đại học, cao đẳng
– Cung cấp giải pháp chuyển đổi số qua các dự án Tiếng Anh 3s, phuongnamedu.vn và app Tango

Dịch vụ công nghệ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và phát triển ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài nguyên học tập và giải pháp công nghệ cho các công ty, trường học và trường đại học.