Đào tạo

Đối với các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và thậm chí đối với các trường đại học, việc tiếp tục đầu tư vào con người của bạn vẫn là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện. Đội ngũ Hưng Việt sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của bạn thiết kế và cung cấp chương trình đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ mà nhân viên của bạn cần để vượt qua những thách thức mà tất cả chúng ta phải đối mặt vào năm 2021.

Đối với Giám đốc Nhân sự, chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn bao gồm báo cáo toàn diện về việc tham dự, kết quả bài kiểm tra và chứng chỉ. Chúng tôi có thể giúp xác định lộ trình học tập để tổ chức của bạn có thể hưởng lợi từ các khoản đầu tư đào tạo thông minh.

Đối với các nhà lãnh đạo cấp cao, cách tiếp cận hấp dẫn và thực hành của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi nhanh chóng vượt ra khỏi lý thuyết sang các kỹ năng, kiến ​​thức và kết quả thực tế.

Các khóa học phổ biến bao gồm các chủ đề như Chiến lược và Đổi mới, Quản lý Rủi ro, Đổi mới Mô hình Kinh doanh, Kỹ năng Chuyển đổi Kỹ thuật số. Ở dạng hội thảo để hiểu sâu hơn, dạng bài giảng để truyền tải kiến ​​thức nhanh chóng hoặc dạng trực tuyến được xây dựng để thuận tiện, đều có những kết quả và lợi ích có thể đo lường được.

Hưng Việt duy trì một mạng lưới quốc tế mạnh mẽ, giúp bạn tiếp cận với các chuyên gia toàn cầu và một lợi thế cạnh tranh. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn với một chương trình đào tạo năng động và hiệu quả.


Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/dig70264/hungviet.com.vn/wp-content/themes/blocksy/inc/template-tags.php on line 264

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/dig70264/hungviet.com.vn/wp-content/themes/blocksy/inc/template-tags.php on line 264

Address
36 Mac Thai To St.
Cau Giay, Hanoi

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 5PM
Alt Saturdays: 9AM - 5PM