Thẻ Consulting

Thay đổi cùng thế giới.

Dự đoán thế giới sẽ thay đổi với ngày càng nhiều xáo trộn và gián đoạn, chẳng hạn như sự kiện 11 tháng 9, dịch SARS và dịch MERS, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã cùng Hưng Việt…

Văn hóa An toàn của Vietnam Airlines

Hưng Việt đã trở thành đối tác chiến lược của Vietnam Airlines và tập đoàn bảo hiểm để xây dựng chương trình Văn hóa An toàn độc đáo, giúp hãng khẳng định vị thế An toàn là số 1 cũng…