Thẻ Training

Thay đổi cùng thế giới.

Dự đoán thế giới sẽ thay đổi với ngày càng nhiều xáo trộn và gián đoạn, chẳng hạn như sự kiện 11 tháng 9, dịch SARS và dịch MERS, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã cùng Hưng Việt…

Đào tạo

Đối với các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và thậm chí đối với các trường đại học, việc tiếp tục đầu tư vào con người của bạn vẫn là một trong những khoản đầu tư tốt…