Xây dựng Khung năng lực cho Ngành Điện

Khi các ngành và các tổ chức ở Việt Nam ngày càng được thiết lập và toàn cầu hóa, đòi hỏi nhu cầu phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển nguồn nhân lực. Hưng Việt đã hợp tác với Tổ chức Skills International của New Zealand, tiên phong trong phương pháp Bản đồ chức năng để xác định vai trò và sứ mệnh cho đội ngũ lao động chính của EVN (Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam). Trong nhiều tháng, số lượng lớn các mô tả công việc, tiêu chuẩn năng lực đã được chuyển giao, xem xét, sửa đổi, điều chỉnh và thậm chí được biên soạn mới cho từ điển khung năng lực và mô tả công việc. Đào tạo & Phát triển, Đánh giá Năng lực cũng là một phần không thể thiếu trong sự năng suất và hiệu quả của ngành điện trong lương lai khi mô tả công việc – ma trận năng lực được xây dựng.

Leave a Reply


Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/dig70264/hungviet.com.vn/wp-content/themes/blocksy/inc/template-tags.php on line 264

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/dig70264/hungviet.com.vn/wp-content/themes/blocksy/inc/template-tags.php on line 264