TƯ VẤN

  • Tư vấn ứng dụng và đào tạo chiến lược quản trị doanh nghiệp, áp dụng chiến lược Đại Dương Xanh (BOS) trong đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả sử dụng nhân sự thông qua xây dựng khung năng lực và chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
  • Kết hợp với các trường Đại học, chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề nâng cao trình độ cán bộ chủ chốt cho doanh nghiệp.
Xem dịch vụ

ĐÀO TẠO

  • Hiện đại hóa các trường Đại học, Cao đẳng dạy nghề cho Chính phủ.
  • Tư vấn triển khai xây dựng mô hình Trường Dạy nghề Xanh (Green TVET).
  • Thúc đẩy các mối liên kết và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các ngành công nghiệp.
Xem dịch vụ

CÔNG NGHỆ

  • Tư vấn, cung cấp các giải pháp CNTT giúp doanh nghiệp chuyển đổi số.
  • Tư vấn ứng dụng công nghệ trong giáo dục, xuất bản; phát triển và chuyển giao công nghệ Số hóa học liệu thông qua hợp tác với Britannica, Novyi Disk, Express Publishing.
  • Xây dựng mô hình Trung tâm học liệu số, số hóa học liệu, bài giảng cho các trường đại học, cao đẳng.
  • Cung cấp giải pháp chuyển đổi số qua các dự án Tiếng Anh 3s, phuongnamedu.vn và App Tango…
Xem dịch vụ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Xem thêm