7 điều cần biết về Phương pháp Agile trong Đổi mới Sáng tạo

Phương pháp Agile là một phương pháp quản lý và phát triển sản phẩm linh hoạt và hiệu quả, nổi tiếng với sự nhạy bén và khả năng phản hồi nhanh chóng với các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Phương pháp Agile trong Đổi mới Sáng tạo

Agile đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và kinh doanh, trở thành tiêu chuẩn vàng trong quy trình phát triển sản phẩm.

Giới thiệu về Agile

Phương pháp Agile bắt nguồn từ bài báo “The Agile Manifesto” được viết bởi 17 nhà phát triển phần mềm vào năm 2001. Tài liệu này đã tập trung vào việc giải quyết những vấn đề gặp phải trong các dự án phần mềm truyền thống.

Agile đưa ra một hướng tiếp cận độc đáo với quá trình phát triển sản phẩm, nhằm tăng cường tính linh hoạt, tăng động lực và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm.

Agile được coi là phương pháp lý tưởng cho các dự án đòi hỏi tính linh hoạt cao, nhưng cũng có thể áp dụng cho các dự án cố định. Các ưu điểm của phương pháp Agile bao gồm khả năng tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm, tạo động lực và gia tăng sự linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm.

Lợi ích của phương pháp Agile

Phương pháp Agile có rất nhiều lợi ích cho các tổ chức và nhóm phát triển sản phẩm. Các lợi ích chính của Agile bao gồm:

 • Tăng cường khả năng phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm

Phương pháp Agile giúp tăng cường sự đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm phát triển sản phẩm. Việc sử dụng Agile cần phải có sự tương tác và hỗ trợ giữa các thành viên trong nhóm, từ đó giúp cải thiện sự hiểu biết và khả năng phản hồi của các thành viên trong nhóm.

 • Tạo động lực và tăng tính linh hoạt

Agile giúp tạo động lực và tính linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm. Điều này cho phép các tổ chức có khả năng phản hồi nhanh chóng và linh hoạt đối với các yêu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường.

Agile cũng giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với các thay đổi bất ngờ trong quá trình phát triển sản phẩm.

 • Tăng cường chất lượng sản phẩm

Agile giúp tăng cường chất lượng sản phẩm. Phương pháp này yêu cầu các thành viên trong nhóm phát triển sản phẩm phải liên tục kiểm tra, đánh giá và cải tiến sản phẩm trong quá trình phát triển. Điều này giúp giảm thiểu lỗi và cải thiện chất lượng sản phẩm.

 • Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Agile giúp tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phương pháp này tập trung vào sự tương tác liên tục với khách hàng, từ đó giúp đáp ứng nhanh chóng và chính xác với các yêu cầu của khách hàng.

Các nguyên tắc của phương pháp Agile

Phương pháp Agile bao gồm một số nguyên tắc cơ bản để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình phát triển sản phẩm. Các nguyên tắc chính của phương pháp Agile bao gồm:

 • Tập trung vào khách hàng

Phương pháp Agile tập trung vào khách hàng và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng. Điều này giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

 • Tăng cường tính linh hoạt

Agile giúp tăng cường tính linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm. Các thành viên trong nhóm phát triển sản phẩm phải sẵn sàng thay đổi kế hoạch và cải thiện sản phẩm liên tục để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

 • Tăng cường sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm

Agile tăng cường tương tác giữa các thành viên trong nhóm phát triển sản phẩm. Các thành viên trong nhóm phải phối hợp, giao tiếp, thảo luận… liên tục để đảm bảo sự đồng bộ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm.

 • Cải thiện liên tục

Agile yêu cầu các thành viên trong nhóm phải cải thiện liên tục quá trình phát triển sản phẩm. Điều này giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lỗi và tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 • Tạo ra sản phẩm chất lượng cao

Phương pháp Agile tập trung vào việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Các thành viên trong nhóm phải liên tục đánh giá, kiểm tra và cải thiện sản phẩm trong quá trình phát triển để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt mức cao nhất có thể.

Các bước thực hiện phương pháp Agile

Phương pháp Agile bao gồm một số bước cần thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình phát triển sản phẩm. Các bước triển khai phương pháp Agile bao gồm:

 • Xác định các yêu cầu của khách hàng

Bước đầu tiên của phương pháp Agile là xác định các yêu cầu của khách hàng. Các thành viên trong nhóm phải tương tác liên tục với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu của họ và đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

 • Lập kế hoạch

Sau khi xác định các yêu cầu của khách hàng, các thành viên trong nhóm phải lập kế hoạch cho quá trình phát triển sản phẩm. Kế hoạch này phải linh hoạt và có thể thay đổi để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

 • Phân tích và thiết kế

Bước tiếp theo là phân tích và thiết kế sản phẩm. Các thành viên trong nhóm phải tương tác liên tục để đảm bảo sự đồng bộ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phân tích và thiết kế sản phẩm.

 • Phát triển

Sau khi đã hoàn tất quá trình phân tích và thiết kế sản phẩm, các thành viên trong nhóm phải tiến hành phát triển sản phẩm. Quá trình phát triển phải được thực hiện theo một lịch trình linh hoạt và có thể thay đổi để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

 • Kiểm thử và đánh giá

Sau khi hoàn tất quá trình phát triển sản phẩm, các thành viên trong nhóm phải tiến hành kiểm thử và đánh giá sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

 • Cải thiện liên tục

Cuối cùng, các thành viên trong nhóm phải cải thiện liên tục sản phẩm và quy trình phát triển. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Phương pháp Agile trong Đổi mới Sáng tạo

Lợi ích của phương pháp Agile

Phương pháp Agile mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các nhà phát triển. Dưới đây là một số lợi ích của phương pháp này:

 • Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng

Phương pháp Agile cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường sự hài lòng của khách hàng và củng cố vị thế của mình trên thị trường.

 • Tối ưu hóa chi phí và thời gian phát triển

Phương pháp Agile giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian phát triển sản phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian cần sử dụng để phát triển sản phẩm.

 • Tăng cường sự linh hoạt và thích nghi

Phương pháp Agile giúp doanh nghiệp và các nhà phát triển tăng cường sự linh hoạt và thích nghi với các yêu cầu hay thay đổi của khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và bắt kịp các xu hướng mới trên thị trường.

 • Tăng cường sự hợp tác và tương tác giữa các thành viên trong nhóm

Phương pháp Agile giúp tăng cường sự hợp tác và tương tác giữa các thành viên trong nhóm. Điều này giúp tăng cường sự đồng bộ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn kết giữa nhân viên và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp.

 • Tạo ra sản phẩm chất lượng cao

Phương pháp Agile tập trung vào việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường sự hài lòng của khách hàng và giữ vững vị thế của mình trên thị trường.

Những thách thức của phương pháp Agile

Tuy nhiên, việc triển khai phương pháp Agile cũng khiến doanh nghiệp đối mặt với một số thách thức đáng kể, bao gồm:

 • Thách thức về phương pháp quản lý dự án

Phương pháp Agile khuyến khích sự đồng tình và sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Điều này có thể gây ra một số khó khăn trong việc quản lý dự án. Vì vậy, cần có một người điều hành dự án để đảm bảo rằng quá trình phát triển được thực hiện một cách hiệu quả.

 • Yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ

Phương pháp Agile yêu cầu các nhà phát triển và doanh nghiệp phải có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Nếu không có sự kiểm soát đúng đắn, quá trình phát triển sản phẩm có thể bị trì hoãn hoặc sản phẩm cuối cùng có thể không đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

 • Đội ngũ phát triển có kinh nghiệm

Phương pháp Agile yêu cầu các thành viên trong nhóm phải có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các công việc phát triển sản phẩm. Nếu không có đội ngũ phát triển có kinh nghiệm, quá trình phát triển sẽ gặp không ít khó khăn.

 • Đòi hỏi sự thay đổi trong cách làm việc

Phương pháp Agile yêu cầu các thành viên trong nhóm phải làm việc cùng nhau và phải thường xuyên gặp mặt, tương tác với nhau để đánh giá kịp thời và đảm bảo tiến độ công việc. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong cách làm việc của các thành viên trong nhóm.

 • Đối tượng khách hàng khó tính

Phương pháp Agile đòi hỏi khách hàng phải tham gia tích cực trong quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, nếu khách hàng là một người khó tính, điều này có thể làm chậm quá trình phát triển và gây khó khăn cho nhóm phát triển.

 • Đòi hỏi sự tập trung và cam kết

Phương pháp Agile yêu cầu các thành viên trong nhóm phải tập trung và cam kết với quá trình phát triển sản phẩm. Nếu có thành viên trong nhóm không cam kết hoặc không tập trung, quá trình phát triển sản phẩm có thể bị trì hoãn hoặc sản phẩm cuối cùng không đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Phương pháp Agile trong Đổi mới Sáng tạo

Kết luận

Phương pháp Agile là một phương pháp phát triển phần mềm hiệu quả và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và các dự án phát triển phần mềm.

Phương pháp Agile tập trung vào sự đồng tình, hợp tác, linh hoạt và phản hồi liên tục để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, phương pháp Agile cũng đối mặt với một số thách thức và yêu cầu đội ngũ phát triển có kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện các công việc phát triển sản phẩm.

Do đó, việc áp dụng phương pháp Agile cần được đánh giá và lựa chọn một cách thận trọng để đảm bảo hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm.

Năng lực tư vấn áp dụng phương pháp Agile trong quản lý kinh doanh và đổi mới sáng tạo của Hưng Việt

Được thành lập năm 2000, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (HungViet Consulting) hiện đang triển khai các gói tư vấn áp dụng phương pháp Quản lý linh hoạt (Agile) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm và kinh doanh tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không, sản xuất kinh doanh năng lượng, v.v…  ở Việt Nam.

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu tư vấn kinh doanh, hợp tác đầu tư. Xin vui lòng liên hệ với:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ HƯNG VIỆT • HUNGVIET CONSULTING

 • Tên giao dịch quốc tế: HUNGVIET TECHNOLOGY & INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY.
 • Mã số thuế: 0101620786, cấp ngày 21/03/2005.
 • ĐKKD: Nhà A14, khu công đoàn Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • VPGD: Tầng 7 Tòa Nhà Mitec, lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kết nối với HUNGVIET ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611