5 câu hỏi thường gặp về Văn hóa An toàn

Một số câu hỏi thường gặp về Văn hóa An toàn.

5 câu hỏi thường gặp về Văn hóa An toàn

1. Văn hóa An toàn có nghĩa là gì?

Theo Nhóm Nghiên cứu Các Yếu tố Con người ACSNI, định nghĩa về văn hóa an toàn là:

“[…] sản phẩm của các giá trị cá nhân và nhóm, thái độ, nhận thức, năng lực và các mẫu hành vi xác định cam kết cũng như phong cách và trình độ quản lý an toàn và sức khỏe của tổ chức.”

Trong khi văn hóa tổ chức đề cập đến văn hóa chung của toàn tổ chức, văn hóa an toàn chỉ là một khía cạnh của văn hóa tổ chức. Để văn hóa an toàn phát triển, cần có văn hóa tổ chức mạnh mẽ và lành mạnh: văn hóa phù hợp với các giá trị và mục tiêu tổng thể của công ty.

Thật vậy, các công ty có văn hóa an toàn tích cực coi an toàn là trách nhiệm của cả tập thể và cá nhân. Thái độ và hành vi an toàn được khuyến khích từ trên xuống dưới của một tổ chức thông qua sự lãnh đạo và mô hình hóa vai trò của người giám sát, người quản lý và C-suite.

Nhân viên trong toàn công ty cũng cảm thấy được tham gia vào một cuộc đối thoại về an toàn thông qua các buổi đào tạo thường xuyên về tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn.

2. Văn hóa An toàn có cản trở hoặc thúc đẩy năng suất không?

Tại một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều phải tham gia một cuộc họp giao ban về sức khỏe và an toàn hoặc một buổi đào tạo khô khan với tình trạng quá tải thông tin.

Thật không may, sự an toàn lại bị nhiều người lao động coi thường với thái độ hoài nghi: nó thường được coi là một bài tập bắt buộc phải tích cực và ít có ý nghĩa trong công việc hàng ngày của họ.

Hơn nữa, trong các nền văn hóa an toàn tiêu cực, người lao động có xu hướng bỏ qua các biện pháp an toàn mà họ cảm thấy có thể cản trở năng suất của họ.

Trong các nền văn hóa như vậy, sự đồng thuận rộng rãi thường là thời hạn và lợi ích thương mại nên được đặt trước các biện pháp an toàn.

Mặc dù giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc có thể tốn kém và mất thời gian, nhưng có nhiều lợi ích kinh doanh thu được từ văn hóa an toàn tích cực:

 • Nâng cao tinh thần của nhân viên
 • Tăng năng suất của nhân viên
 • Tai nạn / thương tích tối thiểu
 • Cải thiện khả năng giữ chân nhân viên
 • Danh tiếng tổ chức mạnh mẽ hơn

Về mặt này, văn hóa an toàn tích cực không chỉ là một yêu cầu pháp lý: nó còn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất và cải thiện lợi nhuận của họ.

5 câu hỏi thường gặp về Văn hóa An toàn

3. 5 thành phần hàng đầu của Văn hóa An toàn là gì?

 • Thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc thường xuyên nên được thực hiện trong toàn tổ chức để cảnh báo nhân viên về các thông điệp an toàn. Cũng nên có một bảng an toàn được cập nhật thường xuyên.
 • Đào tạo: Tất cả nhân viên phải được đào tạo thường xuyên về các quy trình và chính sách về Sức khỏe và An toàn. Các bước cũng cần được thực hiện để theo dõi hiệu quả của việc đào tạo. Bất kỳ lỗ hổng hoặc mâu thuẫn nào cần được giải quyết thông qua đào tạo thêm hoặc từng người một.
 • Lãnh đạo từ cấp cao nhất: Lãnh đạo ở tất cả các cấp của tổ chức — trưởng nhóm, giám sát, quản lý và giám đốc điều hành C-suite —coi trọng vấn đề an toàn và làm gương cho các hành vi an toàn đối với các nhân viên khác. Điều này khuyến khích các nhân viên khác mua hàng vì văn hóa an toàn đã ăn sâu vào văn hóa của công ty từ cấp trên.
 • Báo cáo các mối nguy: Công ty khuyến khích nhân viên cảm thấy thoải mái về các mối nguy trong việc báo cáo. Một quy trình rõ ràng để làm như vậy được vạch ra cho các nhân viên trong Ban An toàn và mạng nội bộ của nhân viên. Mọi mối nguy được báo cáo phải được xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Khi các mối nguy được xử lý thích hợp, điều này sẽ củng cố văn hóa báo cáo của tổ chức.
 • Thu hút người lao động tham gia vào quá trình ra quyết định: Sự đồng tình của nhân viên đối với văn hóa an toàn tăng lên khi một tổ chức cho họ cơ hội đóng góp ý kiến vào các quyết định về các chính sách, đào tạo và quy trình an toàn tại nơi làm việc.

4. Áp dụng Văn hóa An toàn phải bắt đầu từ cấp nào trong tổ chức?

Nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động là quản lý sức khỏe và sự an toàn của người lao động trong tổ chức của họ. Về mặt này, người lao động không có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn tại nơi làm việc.

Thay vào đó, việc tạo ra văn hóa an toàn phải được hướng dẫn – hợp pháp – từ cấp cao nhất của hệ thống phân cấp của một tổ chức.

Theo Quy định Quản lý Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc, điều tối thiểu bạn phải làm là:

 • Thực hiện các biện pháp để xác định các mối nguy hiểm
 • Quyết định khả năng một người nào đó có thể bị tổn hại tại nơi làm việc và nếu có, thì mức độ ảnh hưởng có thể nghiêm trọng như thế nào
 • Thực hiện các biện pháp để loại bỏ các nguy cơ hoặc giảm thiểu rủi ro

Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu tối thiểu này, các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp của tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa an toàn tích cực thông qua đào tạo thường xuyên về Sức khỏe và An toàn, các chiến dịch nội bộ và quan trọng là đi đầu bằng gương.

5 câu hỏi thường gặp về Văn hóa An toàn

5. Văn hóa An toàn có bao gồm sức khỏe tâm thần không?

Phải, chắc chắn rồi! Theo luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá rủi ro do căng thẳng liên quan đến công việc và đảm bảo rằng các biện pháp thích hợp được thực hiện để giải quyết mọi rủi ro và bảo vệ người lao động.

Tại sao nó quan trọng? Ngăn ngừa căng thẳng mang lại những lợi ích kinh doanh có giá trị:

 • Ngăn ngừa sức khỏe kém
 • Làm giảm sự vắng mặt của nhân viên
 • Nâng cao tinh thần
 • Thúc đẩy năng suất

HSE khuyên rằng cả người sử dụng lao động và người lao động hãy thực hiện các bước chủ động để nhận ra các dấu hiệu căng thẳng ở bản thân và những người khác. Họ nói, điều quan trọng là xác định và điều trị căng thẳng trong giai đoạn đầu của nó vì đây là lúc nó có thể được quản lý và kiểm soát dễ dàng hơn.

Thật vậy, sức khỏe tinh thần ngày càng được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nhận là một khía cạnh cốt yếu của văn hóa an toàn tổ chức, nó cũng quan trọng.

So với sức khỏe thể chất. Để tạo ra một nền văn hóa an toàn và sức khỏe tích cực, các nhà quản lý phải thúc đẩy một nền văn hóa trong đó nhân viên cảm thấy rằng họ có thể trung thực và cởi mở về sức khỏe tinh thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611