Khái niệm và tầm quan trọng của Văn hóa An toàn trong tổ chức

Văn hóa An toàn là một tập hợp các thực hành (cách làm) và tư duy (cách suy nghĩ) được các thành viên của tổ chức chia sẻ rộng rãi để kiểm soát các rủi ro quan trọng nhất liên quan đến hoạt động của tổ chức.

Văn hóa An toàn trong tổ chức

Khái niệm của Văn hóa An toàn

Nó không phải là một cái gì đó cụ thể cho mỗi cá nhân. Đúng hơn, nó là đặc điểm của một nhóm hoặc của toàn bộ tổ chức. Nó phản ánh thái độ, niềm tin, nhận thức và giá trị mà nhân viên chia sẻ liên quan đến sự an toàn.

Nó phản ánh ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đối với cách làm và cách suy nghĩ ảnh hưởng đến sự an toàn. Nó được rèn luyện dần dần bởi sự tương tác giữa mọi người và nó tiếp tục phát triển.

Trong môi trường ngày nay, an toàn trong tổ chức được xem là kết quả tổng hợp của một số yếu tố cụ thể là hành vi của con người (lỗi của con người và vi phạm quy trình và quy tắc làm việc), các yếu tố tổ chức như giám sát, điều kiện và quy trình làm việc, lập kế hoạch và tổ chức học tập.

Các điều kiện tiềm ẩn như sự vắng mặt hoặc bản chất rối loạn chức năng của các rào cản vật lý và chức năng để ngăn ngừa tai nạn, thiếu nguồn lực để giảm thiểu các mối đe dọa và vô hiệu hóa các sự kiện, hoặc các điều kiện hệ thống bấp bênh khiến nó có độ nhạy cao và không ổn định.

Phương pháp tiếp cận văn hóa an toàn xuất hiện khi một số sự kiện lớn không còn có thể được giải thích bằng các hành vi của cá nhân nữa, và do đó, cần phải hiểu phần do tổ chức thực hiện.

Thuật ngữ “Văn hóa an toàn” xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo của Cơ quan Hạt nhân OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) năm 1987 (INSAG, 1988) về thảm họa Chernobyl năm 1986. Khái niệm văn hóa an toàn đã trở thành một cấu trúc diễn giải và là nguồn để hiểu ngầm chủ yếu về quản lý sức khỏe, an ninh và an toàn trong tổ chức.

Tầm quan trọng của Văn hóa An toàn trong ngành Hàng không

Văn hóa An toàn trong tổ chức

Văn hóa an toàn là một khía cạnh phụ của văn hóa tổ chức, được cho là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ và hành vi của các thành viên liên quan đến hoạt động sức khỏe và an toàn liên tục và an toàn nói chung của tổ chức.

Nó là một tiểu văn hóa của văn hóa tổ chức, ám chỉ đến các đặc điểm của cá nhân, công việc và tổ chức có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn.

Văn hóa an toàn mong muốn được đặc trưng bởi các hành vi nhằm mục đích sản xuất an toàn, chất lượng và linh hoạt. Nó luôn là hiệu ứng phái sinh của hành động tập thể của cấp quản lý và nhân viên trong tổ chức.

Bản thân nó được tạo ra và tái tạo khi các thành viên tổ chức liên tục cư xử và giao tiếp theo những cách mà đối với họ dường như là “tự nhiên”, hiển nhiên và không thể nghi ngờ, và như vậy phục vụ cho việc xây dựng một phiên bản cụ thể về rủi ro, nguy hiểm và an toàn.

Tác dụng chung của văn hóa an toàn là cung cấp sự an toàn cho mọi người trong tổ chức và đóng góp vào sự an toàn trong cộng đồng địa phương và quốc gia.

Văn hóa an toàn nói riêng được cho là yếu tố dự báo chính về hiệu quả hoạt động an toàn của tổ chức. Nếu các giá trị và chuẩn mực nội tại về an toàn đủ mạnh thì nó có thể được mô tả là quá trình “nội tại hóa giá trị” tạo ra cảm giác an toàn và an ninh cho cá nhân và tập thể.

Niềm tin cốt lõi của văn hóa an toàn mạnh mẽ được xác định bởi sự cần thiết, tính thực tiễn và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Nó có thể được mô tả như một tập hợp các thái độ và nhận thức rủi ro làm cho nhân viên tin tưởng vào các biện pháp an toàn và vào hoạt động cạnh tranh của tổ chức của họ.

Khái niệm văn hóa an toàn thường được mô tả là một tập hợp các giá trị, hành động và hành vi được chia sẻ nhằm thể hiện cam kết đảm bảo an toàn bởi trách nhiệm cá nhân và tập thể của tất cả mọi người ở tất cả các cấp của tổ chức.

Văn hóa an toàn được xác định bởi cách nhân viên cảm thấy, những gì họ làm và các chính sách và thủ tục an toàn của tổ chức. Mức độ mà thái độ, hành vi và chính sách phù hợp để ưu tiên an toàn hơn các mục tiêu cạnh tranh cho thấy sức mạnh của văn hóa an toàn của tổ chức.

Tầm quan trọng của Văn hóa An toàn trong ngành Dầu khí

Từ Deepwater Horizon và Chernobyl đến vụ nổ tàu con thoi Challenger của NASA, văn hóa an toàn kém đã được xác định là nguyên nhân chính gây ra các thảm họa trong nhiều ngành công nghiệp.

Văn hóa an toàn mạnh mẽ đặc biệt quan trọng trong ngành dầu khí, nơi mà nhân viên thường xuyên tham gia vào các hoạt động có nguy cơ cao như vận hành thiết bị nặng và làm việc gần các khí dễ cháy.

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao văn hóa an toàn lại quan trọng đối với ngành dầu khí và những gì các công ty đang làm để cải thiện chứng chỉ của họ.

Ủy ban An toàn và Sức khỏe Vương quốc Anh định nghĩa văn hóa an toàn là “sản phẩm của các giá trị, thái độ, nhận thức, năng lực và kiểu hành vi của cá nhân và nhóm xác định cam kết cũng như phong cách và trình độ quản lý sức khỏe và an toàn của một tổ chức”.

Tại công ty dầu khí đa quốc gia Total, thuộc sở hữu của Pháp, an toàn đã ăn sâu vào văn hóa doanh nghiệp của công ty. Công ty coi an toàn là “giá trị nền tảng” và tự hào về việc thu hút các bên liên quan trên toàn bộ hội đồng quản trị, từ các nhà quản lý cấp điều hành đến nhân viên tại chỗ.

Văn hóa An toàn trong ngành Dầu khí
Sự cố của giàn Deepwater Horizon phía tây nam bờ biển Louisiana, xảy ra ngày 20/04/2010.

Cách tiếp cận này đã mang lại cho Total danh tiếng là một công ty được củng cố bởi văn hóa an toàn tiêu chuẩn vàng.

Bernadette Spinoy, cựu phó chủ tịch cấp cao về sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE) cho biết: “Chúng tôi có hai mục tiêu chính: đảm bảo rằng tất cả nhân viên và nhà thầu về nhà an toàn và ngăn ngừa sự cố lớn xảy ra bằng cách quản lý các rủi ro lớn”.

Tại Shell, văn hóa an toàn được củng cố bởi tham vọng Goal Zero được thiết kế để loại bỏ thương tích, tử vong và rò rỉ trong tất cả các hoạt động. “Một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ được bổ sung bởi lực lượng lao động có năng lực. Chúng tôi đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ có nguy cơ an toàn đáng kể phải được đào tạo và kỹ năng cần thiết”.

“Các chuyên gia an toàn của chúng tôi làm việc trong các mạng lưới để chia sẻ và thực hiện các phương pháp hay nhất trên khắp thế giới”, trang web của Shell cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611