Xây dựng VHAT, Xu thế chung tất yếu của ngành Hàng không Việt Nam

Văn hóa An toàn (VHAT) là tập hợp các giá trị và quan điểm bền vững dài lâu về an toàn, được chia sẻ bởi tất cả các thành viên ở mọi cấp độ trong tổ chức. VHAT bao gồm 05 yếu tố cấu thành.

Xây dựng VHAT

5 yếu tố cấu thành bao gồm:

 1. Văn hóa báo cáo
 2. Văn hóa (được) thông báo
 3. Văn hóa thích ứng
 4. Văn hóa học hỏi
 5. Văn hóa chính trực
Xây dựng VHAT
Thang VHAT theo 5 bậc của Patrick Hudson

Tính theo thang điểm của Patrick Hudson, VHAT có 5 cấp độ:

 1. Sơ khai (Pathological): Không cần quan tâm đến an toàn khi không bị bắt lỗi
 2. Thụ động (Reactive): An toàn là quan trọng, được thực hành nhiều khi gặp tại nạn
 3. Cân nhắc (Calculative): Các hệ thống có sẵn để quản lý các mối nguy hại
 4. Chủ động (Proactive): Dự đoán và ngăn ngừa các vấn đề trước khi xảy ra
 5. Tiên tiến (Generative): An toàn là được quan tâm hàng ngày trong kinh doanh

Trong ngành hàng không, các quy định và hướng dẫn đối với VHAT được mô tả trong nhiều tài liệu như:

 • Chương 3 – Văn hóa An toàn, Tài liệu số 9859 – Hướng dẫn Quản lý An toàn (phiên bản 4) của Tổ chức ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế)
 • Tài liệu về Hệ thống Quản lý An toàn số AC 01-003
Xây dựng VHAT
Hội nghị VHAT của VNA do Hưng Việt phối hợp đồng tổ chức thường niên

Kể từ năm 2017, Hưng Việt đã đồng hành cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA) trong quá trình xây dựng VHAT cho đơn vị này với nhiều hoạt động đa dạng qua từng năm như trò chơi Văn hóa an toàn (Gamified Safety), xây dựng Cẩm nang VHAT, tổ chức các khóa đào tạo về Chiến lược Đại Dương Xanh, Quản lý rủi ro, Quản lý mệt mỏi, v.v…

Sắp tới, Hưng Việt hi vọng sẽ tiếp tục được đồng hành xây dựng và củng cố VHAT cho nhiều đơn vị khác trong ngành hàng không ở Việt Nam, góp phần đưa VHAT trở thành một trong những thành tố nổi bật nhất trong văn hóa doanh nghiệp ở các đơn vị này, qua đó giúp nâng cao uy tín cho ngành hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611