Phát triển các dự án Giáo dục, Đào tạo nghề | Mảng hoạt động chủ lực của Tư vấn Hưng Việt

Với lịch sử 20 năm hoạt động và trưởng thành, một trong những lĩnh vực chủ lực của công ty Hưng Việt là phát triển các dự án giáo dục – đào tạo nghề, hiện đại hóa các trường Đại học, Cao đẳng dạy nghề cho Chính phủ, tư vấn triển khai xây dựng mô hình Trường Dạy nghề Xanh (Green TVET).

Phát triển các dự án Giáo dục, Đào tạo nghề

Ngoài ra, công ty Hưng Việt tích cực thúc đẩy các mối liên kết và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các ngành công nghiệp. Các công việc liên tục được xúc tiến và tiến hành dự án giáo dục như:

 • Thúc đẩy mối quan hệ và liên kết với các tổ chức định chế quốc tế nhằm tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn, hợp tác giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.
 • Thực hiện các phân tích năng lực thể chế, phân tích chiến lược (SWOT) cho các cơ sở kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực;
 • Tổ chức các phái đoàn các hội thảo chuyên đề về phát triển khoa học, giáo dục và công nghệ và tổ chức các đoàn tham quan nghiên cứu học tập trong và ngoài nước;
 • Xây dựng ý tưởng và qui hoạch tổng thể;
 • Tư vấn giới thiệu và áp dụng các giải pháp kinh doanh và quản lý kinh doanh hiện đại vào lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam;
 • Thúc đẩy các mối liên kết và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các ngành công nghiệp;Tư vẫn, hỗ trợ phát triển dự án công nghiệp, năng lượng và môi trường
 • Hỗ trợ việc lập các đề án – đề xuất tài chính và kỹ thuật cho dự án; tư vấn hộ trợ bố trí vốn vay (ngoài ODA) cho các DA đầu tư thông qua các Nhà tài trợ JBIC, DANIDA trọng tâm đầu tư Năng lượng.
 • Điều phối và tổ chức các đoàn khảo sát kỹ thuật thực tế bao gồm cả các hoạt động hỗ trợ hậu cần;
 • Tư vấn phát triển các dự án sử dụng năng lượng mới theo cơ chế phát triển sạch CDM (Clean Development Mechanism).
 • Lập các đề án và giải pháp kinh doanh chiến lược về marketing, tài chính và kỹ thuật trong quá trình phát triển dự án cũng như ở giai đoạn thực hiện.
 • Quản lý dự án giáo dục bao gồm các quy trình quản lý đấu thầu và mua sắm, phát triển nghiệp vụ và quản lý đánh giá thực hiện dự án;
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, lương thưởng và phát triển chuyên gia cho các tư vấn trọng nước bao gồm các chuyên gia cao cấp.

Phát triển các dự án Giáo dục, Đào tạo nghề

Một số dự án giáo dục công ty Hưng Việt đã thực hiện như:

 1. Tư vấn Mở rộng quy mô của ĐH Công nghệ Đồng Nai,
 2. Tư vấn thành lập và xây dựng phát triển trường Cao đẳng Công nghệ Thăng Long (Hanel),
 3. Dự án giáo dục Đại học pha 1,2 (HUNE, HNU, HUT, HUC),
 4. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho 4 Trường Cao đẳng Công nghiệp,
 5. Dự án Giáo dục Kỹ thuật Dạy Nghề -VIE2503,
 6. Phân tích Thị Trường Lao Động cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh,
 7. Dự án đào tạo lại Giáo viên Kỹ thuật Việt Nam,
 8. Nghiên cứu khả thi: Thị trường lao động và phân tích nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khả thi về thiết lập và vận hành Trung tâm Đào tạo Công nghiệp và Cơ khí hàng hải.
Phát triển các dự án Giáo dục, Đào tạo nghề
Một góc dự án giáo dục Trường cao đẳng cơ khí thủy lợi Đồng Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611