Ai Cập phối hợp cùng Britannica xây dựng Ngân hàng tri thức

Britannica đã làm việc cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ai Cập (MOETE) và là một phần của dự án Tầm nhìn chuyển đổi Ai Cập 2030 nhằm cung cấp các tài nguyên giáo dục kĩ thuật số đã được xác minh cho tất cả các công dân Ai Cập thông qua Ngân Hàng Tri Thức Ai Cập (EKB).

Ngân hàng tri thức Ai Cập

Nhóm chuyên gia của Britannica đã làm việc để cung cấp quyền truy cập cho hàng triệu người học trên khắp Ai Cập, vượt qua thách thức mà hệ thống giáo dục Ai Cập phải đối mặt.

Britannica đã thực hiện tầm nhìn của Ai Cập về việc tích hợp CNTT vào giáo dục, sử dụng công nghệ để xây dựng tài nguyên giảng dạy về khoa học, tăng cường năng lực CNTT cho giáo viên và thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp sư phạm mới trong chương trình giảng dạy.

Dự án này đã phát triển thêm Lộ trình bài học – một nguồn tài liệu toàn diện và song ngữ tiếng Ả Rập và tiếng Anh được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ai Cập.

Ngân hàng tri thức Ai Cập

Làm việc cùng với các chuyên gia chương trình giảng dạy về sinh học, hóa học và vật lý, Britannica đã tạo ra một phương pháp phân loại riêng biệt được ánh xạ trực tiếp đến chương trình giảng dạy khoa học Ai Cập.

Sau đó, dự án đã sử dụng phương pháp này để tạo một tập hợp các bài học, tài nguyên và hơn thế nữa nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh trên khắp Ai Cập.

Lộ trình bài học giúp hàng nghìn giáo viên có thể cung cấp các bài học kỹ thuật số chất lượng cao để hỗ trợ các kỹ năng cốt lõi trong lớp học bằng sự khác biệt và giúp tạo điều kiện thực hành trong lớp học một cách thuận lợi nhất.

Các bài học hỗ trợ học tập độc lập thông qua các nhiệm vụ bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập để thúc đẩy sự tích cực trong học tập của học sinh và hơn thế nữa. Các tài nguyên kỹ thuật số đã được đối chiếu cẩn thận từ những nội dung tốt nhất bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh trên toàn thế giới.

Ngân hàng tri thức Ai Cập

Britannica không chỉ là một nhà cung cấp tài nguyên; mà còn là đối tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Ai Cập. Britannica đã làm việc cùng với các lãnh đạo của Bộ để hỗ trợ nhu cầu giáo dục của họ ở mọi cấp độ, với tư vấn, trợ giúp kỹ thuật và chuyên môn về chương trình giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 3943 4611