Author Archives: admin

Hỗ trợ kỹ thuật cho trường Cao đẳng

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho 4 Trường Cao đẳng Công nghiệp
Mô tả dự án và dịch vụ được cung cấp:
Trong khuôn khổ dự án Giáo dục đào tạo dạy nghề, Dịch vụ tư vấn Đào tạo chuyển giao công nghệ hướng tới mục tiêu đào tạo giáo viên kỹ thuật cho 4 trường dạy nghề tại Việt Nam bao gồm: