TangoEvent (https://tangoevent.vn) là nền tảng phần mềm và mobile app để tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp,
và tổ chức các sự kiện có hoạt động đào tạo, thuyết trình.

GIÁ TRỊ MANG LẠI NHÀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

1.Thông tin luôn đi theo người quản lý, vì có sẵn trên app.

2.Kết nối người tham gia ngay trước khi tham gia sự kiện, thông qua Notification trên app và các tài liệu, các hướng dẫn hậu cần, bản đồ.

3.Tương tác giữa Giảng viên và học viên trong sự kiện, thông qua  câu hỏi scan bằng QR code trên màn hình, khảo sát tại chỗ, tức thời.

4.Kết nối với học viên để tiếp tục tương tác về nội dung sự kiện/bài học ngay cả khi đã kết thúc sự kiện, thông qua trao đổi hỏi đáp.

5.Lưu giữ tri thức cho doanh nghiệp. Nơi tập trung thông tin các khóa đào tạo và sự kiện doanh nghiệp từng tổ chức. Lữu trữ cả những tương tác với học viên.

6.Giảm thiểu giấy tờ, giấy mời, nhân sự tham gia tổ chức. Vì tự động liên lạc thông báo qua email, qua app, và check in qua app.

7.Minh bạch công bằng trong quản lý, vì sự chuyên cần và kết quản tương tác được ghi nhận bởi app.

GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO NGƯỜI THAM GIA

 1. Trước sự kiện
 • Đăng ký với ban tổ chức (Register, Login, Enter code to join)
 • Nhận được các thông báo (Notification)
 • Được cập nhật Chương trình (Agenda), Các phiên (Sessions), Diễn giả (Speaker)
 • Nhận được tài liệu của ban tổ chức (Documents)
 • Có chỉ dẫn hậu cần và bản đồ.
 • Hỏi đáp thảo luận với diễn giả và bình chọn. (Question and Vote)
 • Đăng ký phiên sẽ tham gia nếu có nhiều phiên song song (My sessions)
 1. Trong sự kiện
 • Check-in bằng QR code scan tại cửa.
 • Trả lời câu hỏi khảo sát của diễn giả khi đang thuyết trình.
 1. Sau sự kiện
 • Tra cứu lại các thảo luận
 • Xem lại tài liệu, ảnh, video
 • Tiếp tục thảo luận với diễn giả